Коробово, Россия

1V Shkolnaya ulitsa, Коробово, Россия